Bột giặt Nước giặt tẩy cao cấp đậm đặc tiết kiệm nhập Hàn Quốc

Công ty Phân phối Bột giặt Nước giặt tẩy cao cấp đậm đặc tiết kiệm nhập Hàn Quốc


Nhập khẩu và cung cấp chất giặt xả công nghiệp, chất giặt, xả, tẩy, làm mềm, chất xịt thơm …; thiết bị cho ngành giặt là công nghiệp, thiết bị bơm hoá chất tự động Korea cho ngành giặt công nghiệp:

1. Bột giặt gốc kiềm Sunpol Brilliant-100

2. Chất tăng hoạt tính kiềm nước giặt công nghiệp Sunpol Cetrium C

3. Chất giặt chính cho xưởng giặt công nghiệp Sunpol Cetrium D

4. Chất tẩy trắng gốc Clor dạng bột Sunpol Chlorine Powder

5. Chất tẩy trắng gốc Oxy dạng bột Sunpol Maximum Oxy

6. Bột giặt cao cấp hiệu quả cao Sunpol Maximum Power XP

7. Chất tẩy điểm Sunpol P Stain Zero

8. Chất nhũ hóa, tẩy dầu mỡ Sunpol Pre Wash

9. Chất xả làm mềm vải Sunpol Softener